Zielone wydarzenia

Zaangażuj swoją firmę w program wolontariatu pracowniczego. Odwiedź z nami jednego z naszych beneficjentów i naucz się tego, jak ważne jest tworzenie nowych miejsc pełnych zieleni w przestrzeni miejskiej.  

Wiele instytucji, takich jak przedszkola, domy dziecka, szpitale czy domy pomocy społecznej, muszą na co dzień realizować wyznaczone zadania i nie posiadają odrębnego budżetu na zazielenienie swojego otoczenia, a przecież ekologia jest dla wszystkich.

Znajdziemy miejsce w pobliżu siedziby Waszej firmy, przygotujemy odpowiednie sadzonki i niezbędny sprzęt, ale przede wszystkim wyposażymy wszystkich uczestników w wiedzę na temat roślin, ich funkcji i korzyści, które płyną z otaczania się zielenią. W ramach wolontariatu pracowniczego zasadzimy razem drzewa i krzewy. Możemy też przygotować warsztaty ekologiczne dla uczestników akcji i podopiecznych placówek, w których będzie się ona odbywała. Zorganizuj z nami Zielony Event. Zdobądź nową wiedzę o świecie roślin, działając na rzecz środowiska i lokalnego społeczeństwa.

Case study