Develia: zielone eventy w szkołach i przedszkolach

Cel akcji

Zaangażowanie pracowników w działania ekologiczne w ramach wolontariatu pracowniczego. Zrealizowanie akcji ekologicznej na rzecz lokalnej społeczności. Edukacja i integracja uczestników akcji.

Firma: Develia
Typ wydarzenia: Zielone wydarzenia
Liczba uczestników: 50
Liczba posadzonych drzew: 50 sadzonek i 115 krzewów
Termin: październik 2022 – maj 2023
Miejsca: po 1 placówce we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Krakowie

Przebieg wydarzenia

Tworzenie nowych zielonych przestrzeni przy instytucjach pożytku publicznego zawsze rozpoczynamy od wyboru beneficjenta. Wraz z firmą Develia podjęliśmy współpracę ze szkołami i przedszkolami we Wrocławiu, Gdańsku, Warszawie, Katowicach i Krakowie.

Do każdego z tych miejsc wyruszyły grupy wolontariuszy z firmy Develia. Pracownicy, przy wsparciu uczniów i przedszkolaków, zasadzili  drzewa oraz krzewy.

Po zakończeniu sadzenia podopieczni wspomnianych placówek mieli okazję wziąć udział w warsztatach ekologicznych polegających na własnoręcznym wykonaniu kokedamy. Wydarzenie wzbogacone zostało ponadto o działania edukacyjne w formie pogadanek i krótkich szkoleń związanych z szeroko pojętą ekologią,

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.