Global Green Business

Nagrody dla twórców zieleni

Wiele organizacji angażuje się w różnego rodzaju działania związane z sadzeniem drzew i wkłada całe serce w tworzenie nowych zielonych przestrzeni. Jako startu-up społeczny zajmujący się szeroko pojętą ekologią pragniemy wyróżnić takie firmy, przyznając im nagrody dla twórców zieleni Global Green Business.

W ramach nagrody wyróżniona firma otrzymuje:

Jak to działa

1. Weryfikacja pod kątem wymagań:

Start-up społeczny Dotlenieni.org jest jedyną organizacją mogącą przyznać nagrody Global Green Business i zastrzega sobie prawo do podejmowania jednostronnie wszelkich decyzji związanych z tym wyróżnieniem. Nagrodę może otrzymać jedynie ten podmiot, który w danym roku posadził minimum 1000 drzew.
Firma starająca się o nagrodę powinna zgłosić się poprzez napisanie emaila

Przed przyznaniem nagrody Dotlenieni:

  • sprawdzają miejsce zasadzenia drzew,
  • zbierają materiały zdjęciowe,
  • zbierają potwierdzenia właścicieli gruntów,
  • sprawdzają, czy drzewa zostały posadzone zgodnie ze sztuką.

2. Odbiór nagrody:

Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji kontaktujemy się w celu ustalenia terminu przekazania nagrody Global Green Business.