Global Green Buisness

 

Nagrodę Twórców Zieleni „Global Green Business” wręczamy firmom i instytucjom, które angażują się w akcje sadzenia drzew i wkładają całe serce w tworzenie nowych zielonych przestrzeni.

Każdego roku grono naszych laureatów powiększa się o kolejne firmy i organizacje. Każde z nich są inspiracją dla osób, które swoją działalność rozumieją nie tylko jako realizację celów biznesowych, ale również misję mająca na celu ochronę środowiska naturalnego.

Jeśli Twoja firma przyczyniła się do zasadzenia w ubiegłym roku co najmniej 1000 drzew, zgłoś się do Dotlenionych i przejdź proces weryfikacyjny. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji skontaktujemy się w celu ustalenia terminu przekazania nagrody Global Green Business. 

Jak to działa

1. Weryfikacja pod kątem wymagań:

Nagrodę Twórców Zieleni „Global Green Business” wręczamy firmom i instytucjom, które angażują się w akcje sadzenia drzew oraz tworzenie nowych zielonych przestrzeni.

Firma starająca się o nagrodę powinna zgłosić się poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się poniżej.

Przed przyznaniem nagrody Dotlenieni:

  • sprawdzają miejsce zasadzenia drzew,
  • zbierają materiały zdjęciowe,
  • zbierają potwierdzenia właścicieli gruntów,
  • sprawdzają, czy drzewa zostały posadzone zgodnie ze sztuką.
Start-up społeczny Dotlenieni.org jest jedyną organizacją mogącą przyznać nagrody Global Green Business i zastrzega sobie prawo do podejmowania jednostronnie wszelkich decyzji związanych z tym wyróżnieniem.

2. Odbiór nagrody:

Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji kontaktujemy się w celu ustalenia terminu przekazania nagrody Global Green Business.

W ramach nagrody wyróżniona firma otrzymuje:

  • pamiątkową statuetkę,
  • możliwość publikacji w „Zielony Raport”,
  • informację o przyznaniu nagrody na naszych social mediach.

Zgłoś swoją firmę do nagrody GGB


    Aby dodać więcej plików przytrzymaj CTRL przy wybieraniu plików.