Case Study

Capgemini: Firmowe akcje sadzenia drzew

CFE: Zazielenienie placówki edukacyjnej i warsztaty

Credit Suisse: Warsztaty ekologiczne i prezent dla podopiecznych hospicjum

Designer Outlet: Warsztaty z tworzenia kokedamy, konkursy edukacyjno-ekologiczne i akcje sadzenia drzew

Develia: Zielone eventy w szkołach i przedszkolach

ENERGA: Zachęcenie do korzystania z zielonej energii i akcja sadzenia drzew

EY Globals: Akcja sadzenia drzew z elementami edukacyjnymi i integracyjnymi

Nepi Rockcastle: Warsztaty z tworzenia kokedamy, konkursy edukacyjno-ekologiczne i akcje sadzenia drzew

Phoenix Contact: Zielony event na stulecie firmy

Wedel: Akcja sadzenia drzew i tworzenia budek lęgowych dla ptaków

Provident: Jak dzięki Wirtualnym Drzewom zaangażować ludzi do działań eko i posadzić przy tym nowy las?

Fortum: Jak firmowa aplikacja pomaga w zasadzeniu nowego lasu?

Amazon: Jak edukować pracowników z zakresu ekologii i tworzyć zielone miejsca w firmie?

Dr Max: Jak zorganizować ekologiczny event integracyjny dla pracowników firmy?

DUON: Jak biznes może działać na rzecz środowiska
i lokalnego społeczeństwa?

Wrocław Fashion Outlet: Wirtualne Drzewa jako część programu lojalnościowego

Fortum: Wiedzieć więcej o kryzysie klimatycznym, Zielone Warsztaty dla pracowników firmy Fortum

Wirtualne-drzewa
WIRTUALNE DRZEWA

Jak dzięki Wirtualnym Drzewom zaangażować ludzi do działań eko i posadzić przy tym nowy las?

Case study Provident

WIRTUALNE DRZEWA

Jak firmowa aplikacja pomaga w zasadzeniu nowego lasu?

Case study Fortum

WIRTUALNE DRZEWA

Wirtualne Drzewa jako część programu lojalnościowego

Case study Wrocław Fashion Outlet

ZIELONE WARSZTATY

Jak edukować pracowników

z zakresu ekologii i tworzyć
zielone miejsca w firmie?

Case study Amazon

ZIELONY EVENT

Jak zorganizować

ekologiczny event integracyjny dla pracowników firmy?

Case study Dr Max

ZIELONY EVENT

Jak biznes może działać na rzecz środowiska i lokalnego społeczeństwa?

Case study DUON

ZIELONE WARSZTATY

Wiedzieć więcej o kryzysie klimatycznym, Zielone Warsztaty dla pracowników firmy Fortum

Case study Fortum

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.