ZIELONE EVENTY

Jak zorganizować ekologiczny event integracyjny dla pracowników firmy?
 
Case study Dr Max

Istnieje nieskończenie dużo możliwości łączenia firmowych wydarzeń z działaniami proekologicznymi. Z tego typu pomysłów korzystają coraz częściej nowoczesne firmy. Jubileusz, zakończenie ważnego projektu, przywitanie nowych pracowników, święta, impreza integracyjna – warto przeżyć te chwile, łącząc dobrą zabawę z działaniem na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa. Właśnie z tego założenia wyszła firma Dr Max, która postanowiła we współpracy z Dotlenionymi przygotować dla swoich pracowników ekologiczny event.

Krok I Wyzwanie​

Firma Dr Max postanowiła zorganizować event o charakterze edukacyjno-ekologicznym dla swoich pracowników. Dotlenieni mieli za zadanie przygotowanie odpowiedniego scenariusza i znalezienie miejsca, w którym możliwe byłoby stworzenie nowej przestrzeni zielonej. Istotne było również danie uczestnikom eventu takich zadań, dzięki którym mieliby oni poczucie, iż działają na rzecz środowiska i lokalnego społeczeństwa. 

Krok II Dostosowanie oferty do potrzeb

Pierwszym etapem przygotowywania Zielonego Eventu jest zawsze napisanie scenariusza. Nie inaczej było tym razem. Dotlenieni postawili na proste rozwiązanie polegające na stworzeniu zielonej przestrzeni w miejscu, z którego korzysta lokalna społeczność. Dzięki współpracy z dyrekcją wrocławskiego Przedszkola nr 117 „Fiołkowa Kraina” udało się wygospodarować je na terenie należącym do wspomnianej placówki. Kolejnym etapem była konsultacja z botanikiem i pozyskane sadzonek ze szkółek, a następnie przygotowanie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia nasadzeń. Event połączony został z konkursem dla przedszkolaków mającym na celu edukację i zaangażowanie ich do wspólnej eko-zabawy. 

Krok III Przeprowadzenie eventu

15 czerwca 2021 roku w Przedszkolu nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu pracownicy firmy Dr Max posadzili 165 krzewów i 30 drzew. W nasadzeniach wzięło udział 30 osób. Sadzenie roślin było doskonałą okazją do integracji i rozmów na temat ekologii. Ponadto Dr Max przygotował dla przedszkolaków konkurs o tematyce ekologiczno-zdrowotnej oraz pamiątkowe upominki.

Krok IV Efekty​

Przedszkole nr 117 „Fiołkowa Kraina” we Wrocławiu zyskało nowy teren zielony, w którym mogą odpoczywać przedszkolaki i ich opiekunowie. Pracownicy firmy Dr Max mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda sadzenie nowych roślin i tworzenie ekologicznych przestrzeni. Wiedzę tą mogą wykorzystać w przyszłości np. na terenie swoich działek czy ogrodów. Uczestnicy Zielonego Eventu mieli również okazję zgłębić swoją wiedzę na temat ekologii. Praca, która wykonali, była doskonałą lekcją i przykładem dla obserwujących ich przedszkolaków. Być może za kilka lat one również będą chciały zaangażować się w działania na rzecz ekologii. 

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.