Wiedzieć więcej o kryzysie klimatycznym

Zielone Warsztaty dla pracowników firmy
 
Case study Fortum

Krok I Wyzwanie​

Nie ma ekologii bez edukacji. Dotlenieni nieprzypadkowo powtarzają to zadanie niczym mantrę. Działania mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego są procesem i wymagają czasu. Niekiedy są to miesiące, a innym razem lata lub dekady. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że niektóre przedsięwzięcia zaczną przynosić zamierzone efekty dopiero w kolejnych pokoleniach. Właśnie dlatego przykładamy ogromną wagę do edukacji, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Przecież to rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich pociech. Dobrze rozumiejący podstawowe problemy ekologiczne rodzic z dużym prawdopodobieństwem wychowa dziecko, dla którego oszczędzanie wody czy segregacja odpadów będą sprawami oczywistymi i naturalnymi.

Wszystkie powyższe kwestie doprowadziły do powstania idei Zielonych Warsztatów, w których udział biorą pracownicy firm z terenu całej Polski.

Krok II Dostosowanie oferty do potrzeb

Firma Fortum zdecydowała się zaangażować w działania proekologiczne. Podczas wstępnych rozmów mających na celu przygotowanie tego projektu okazało się, że pracownicy, którzy mają brać w nim udział, nie są do końca zaznajomieni z aktualnymi problemami z zakresu ekologii. W związku z tym podjęto decyzję o tym, że główna akcja poprzedzona zostanie warsztatami.

Dotlenieni dokładnie zapoznali się ze zgłoszonym zapotrzebowaniem i przygotowali wykłady dotyczące najważniejszych kwestii związanych z kryzysem klimatycznym. Z racji tego, iż uczestnicy na co dzień pracują w różnych, nierzadko oddalonych od siebie miejscach, zdecydowano się na przeprowadzenie warsztatów w formie on-line.

Krok III Przeprowadzenie eventu

Warsztaty on-line odbyły się 18 maja w godzinach od 15:00 do 16:30. Udział wzięło w nich 50 osób – przedstawiciele handlowi firmy Fortum i firm z nią współpracujących. Podczas wykładu poruszono następujące tematy:

  • Kryzys klimatyczny w Polsce i na świecie.
  • Wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka.
  • Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie miast.
  • Wpływ zmian klimatycznych na sektor biznesu.
  • Dlaczego warto sadzić drzewa.
  • Inne działania na rzecz klimatu.

Krok IV Efekty​

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekologii i zrozumieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą kryzys klimatyczny. Uzyskana wiedza pomoże im w świadomy sposób brać udział w akcjach ekologicznych, które planuje przeprowadzić firma Fortum. Ponadto każdy uczestnik warsztatów to szansa na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt zainspirowanych przez niego osób, które też zechcą dowiedzieć się więcej o ekologii.

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.