Phoenix Contact: zielony event na stulecie firmy

Cel akcji

Uczczenie jubileuszu firmy poprzez zorganizowanie eventu ekologicznego dla pracowników i ich rodzin. Zrealizowanie akcji ekologicznej na rzecz lokalnej społeczności. Edukacja i integracja uczestników akcji.

Firma: Phoenix Contact
Typ wydarzenia: Zielone wydarzenie
Liczba uczestników: około 100 osób
Liczba posadzonych drzew: 100 sadzonek
Termin: kwiecień 2023
Miejsce: Brzezia Łąka

Przebieg wydarzenia

Impreza przygotowana we współpracy z Phoenix Contact miała na celu uczczenie jubileuszu firmy w ekologiczny sposób.

Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się w miejscowości Brzezia Łąka, gdzie przygotowano dla nich cztery przystanki warsztatowe i szkoleniowe – warsztaty z tworzenia kokedamy, warsztaty z tworzenia lasów w słoiku, warsztaty z tworzenia budek lęgowych dla ptaków, szkolenie z podstaw pierwszej pomocy.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, a każda z nich miała za zadanie wziąć udział w każdym z powyższych zadań.

Po części warsztatowo-szkoleniowej przyszedł czas na wspólną akcję sadzenia drzew, którą poprzedził wykład o charakterze instruktażowym.

Jubileusz firmy zwieńczyła integracja na łonie natury.

Wybór narzędzi: integracyjna akcja sadzenia drzew, warsztaty z tworzenia kokedamy, warsztaty z tworzenia lasów w słoiku, warsztaty z tworzenia budek lęgowych dla ptaków, szkolenie z podstaw pierwszej pomocy.

Przygotowanie dokładnego scenariusza wydarzenia: zaplanowano 4 przystanki warsztatowe i szkoleniowe oraz podział uczestników na grupy, które kolejno przechodzą przez wszystkie przystanki. Na zakończenie przygotowano akcję wspólnego sadzenia drzew i integrację.

Przeprowadzenie warsztatów z tworzenia kokedamy, lasów w słoikach oraz budek lęgowych dla ptaków. Przeprowadzenie szkolenia z podstaw pierwszej pomocy.

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.