CFE: zazielenienie placówki edukacyjnej i warsztaty

Cel akcji

Zaangażowanie pracowników w działania na rzecz lokalnej społeczności. Stworzenie nowej zielonej przestrzeni w miejscu użyteczności publicznej. Edukacja i integracja uczestników akcji. 

Firma: CFE
Typ wydarzenia: Zielone wydarzenia
Liczba uczestników: około 30 osób
Liczba posadzonych drzew: 30 sadzonek + 55 krzewów + warsztaty z sadzenia roślin doniczkowych
Termin: maj 2023
Miejsca: MOS Wrocław

Przebieg wydarzenia

Pracownicy firmy CFE wzięli udział w akcji tworzenia nowego miejsca zielonego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. W ramach tego wydarzenia, ukierunkowanego na działania na rzecz lokalnej społeczności, zasadzonych zostało 30 drzew i 55 krzewów.

W akcję sadzenia roślin zaangażowani zostali wolontariusze z CFE oraz podopieczni wspomnianej placówki edukacyjnej. Każdy z nich wziął wcześniej udział w krótkim szkoleniu przygotowanym przez dotlenionych edukatorów.  

Po zakończeniu prac, młodzież z MOS nr 2 wzięła udział w warsztatach Roślinne ABC, podczas których mogła zdobyć nową wiedzą na temat środowiska. 

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.