Nowy las na ćwierćwiecze działalności firmy w Polsce

Nowy las na ćwierćwiecze działalności firmy w Polsce

Jesienią tego roku start-up społeczny Dotlenieni.org we współpracy z Providentem posadzi na terenie Gminy Wołomin 25 tysięcy drzew. Akcja jest już dokładnie zaplanowana i jak podkreślają organizatorzy, będzie zawierała w sobie elementy ekologii, edukacji i integracji.

Nowy las ma powstać z okazji 25-lecia istnienia firmy Provident i podkreślić jej zaangażowanie w działania na rzecz środowiska. Lider rynku pożyczkowego od lat aktywnie angażuje się w ekologię, minimalizując wpływ swojej organizacji na środowisko naturalne oraz racjonalnie gospodarując zasobami. Provident wspiera również projekty ekologiczne realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego i promuje wśród swoich pracowników postawy zgodne z założeniami less waste.

Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na świętowanie jubileuszu firmy niż zasadzenie lasu. Nowe zielone miejsca dają nam wszystkim korzyści. Drzewa są bowiem naturalnymi maszynami do produkcji tlenu, ponadto oczyszczają powietrze ze spalin, regulują obieg wody w przyrodzie, stanowią pożywienie oraz schronienie dla zwierząt i pełnią wiele innych pożytecznych funkcji.

Tegoroczna akcja sadzenia lasu nie jest pierwszą, podczas której Dotlenieni i Provident łączą siły we wspólnym, ekologicznym celu. Podobna inicjatywa została zrealizowana w ubiegłym roku. 23 października na terenie Nadleśnictwa Wipsowo przedstawiciele start-upu Dotlenieni.org oraz firmy Provident, przy wsparciu pracowników nadleśnictwa i lokalnej społeczności, zasadzili aż 40 tysięcy drzew.

Ten las będzie w przyszłości produkował około 5600 kg tlenu w ciągu doby i pochłaniał niemal 30 ton CO2 rocznie – mówił wówczas Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org, który dziś dodaje. – Cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Providentem, bo jest to firma, która bardzo dobrze rozumie, czym jest ekologia i jak ważna jest ona dla nas wszystkich. Chcemy też jak najczęściej podkreślać, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu muszą stać się w najbliższej przyszłości elementem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Akcje realizowane przez Provident i Dotlenionych są idealnym przykładem tego, w jaki sposób może wyglądać współpraca na linii sektor biznesu – organizacja pozarządowa. Ale sadzenie lasu to nie wszystko. Provident dba również o zrównoważony rozwój m.in. poprzez ograniczanie zużycia energii i papieru. Pracownicy i doradcy firmy biorą udział w programie wolontariackim Tak! Pomagam, w ramach którego realizują wiele projektów ekologicznych, takich jak tworzenie hosteli dla owadów, sprzątanie lasów. Warto również wspomnieć, że Provident zaangażował się w sadzenie krzewów w warszawskim Przedszkolu „Sowy Mądrej Głowy” dla dzieci słabowidzących, a swoimi pomysłami na akcje proekologiczne dzielił się na łamach Zielonego Raportu, który wydawany jest przez Dotlenionych.

Od lat w działalności biznesowej ograniczamy zużycie papieru, wody i energii. Wśród naszych pracowników i doradców klienta promujemy postawy ekologiczne do wykorzystania w codziennym życiu. Nasi wolontariusze w ramach programu Tak! Pomagam tylko w ub. roku zrealizowali 29 projektów ekologicznych i pomogli ponad 700 tys. beneficjentów – mówi Agnieszka Krajnik, Ekspert ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji Wewnętrznej z Providenta. – Prowadzimy także działania zewnętrzne. Tematy ekologiczne poruszamy w cyklu Co z tym światem?! publikowanym na YT. Wspólnie z Fundacją Zaczytani.org przygotowujemy eko bajkę o niemarnowaniu jedzenia, której premiera odbędzie się już jesienią – dodaje Agnieszka Krajnik.

Jak widać na powyższych przykładach, angażowanie się w akcje proekologiczne nie jest wcale skomplikowane i nie musi wymagać dużych nakładów finansowych. Najważniejsza jest chęć działania na rzecz otaczającego nas środowiska.

Dotlenieni i Provident szykują się właśnie do zasadzenia 25 tysięcy drzew, ale Wy nie musicie wcale od razu tworzyć nowych lasów. Dostosujcie działania Waszej firmy do własnych potrzeb i możliwości.

Pamiętajcie, ekologia to taka gra, w której wszyscy gramy do jednej bramki!