Kolejne zielone miejsce we wrocławiu

Kolejne zielone miejsce we wrocławiu

We Wrocławiu powstało kolejne zielone miejsce!

Przy ośrodku św. Jerzego który prowadzi zakład opiekuńczo- leczniczy, wolontariusze z firmy New Voice Media oraz żużlowiec Maciej Janowski zasadzili 130 krzewów, w imieniu pacjentów i personelu bardzo dziękujemy za zaangażowanie!