WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ KAŻDY!

WOLONTARIUSZEM MOŻE BYĆ KAŻDY!

Wolontariusze z firmy INTIVE również dołączyli swoją cegiełkę w postaci nasadzenia 50 krzewów na terenie Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, Wolontariuszem można być nie zależnie od wielu! Udowodniły to dzieci, które wspólnie z rodzicami włączyły się do akcji.

Bardzo dziękujemy!