Znajdź nas na facebooku
stopka_fundusze

Zielone Warsztaty

to zajęcia prowadzone w ramach projektu pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony
bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska”

Opis warsztatów:

Wspólnie nauczymy się jak sadzić rośliny, a przy okazji zdobędziemy wiedzę na temat bioróżnorodności i jakości powietrza we Wrocławiu.

Zapisz się na warsztaty:

  lub
  Oświadczam, że zapoznałam/-em się z informacją o administratorze i przetwarzaniu danych

Skontaktuj się z nami:

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem lub chcesz dowiedzieć się więcej o warsztatach, skontaktuj się z nami: tel. 531 590 566, e-mail: warsztaty@dotlenieni.org. 

Regulamin Warsztatów

 1. Postanowienia ogólne
 2. Lider projektu: Gmina Wrocław
 3. Partnerzy projektu
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

  • Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia z Brzegu

 4. Do udziału w warsztatach wymagane jest zgłoszenie, ilość miejsc jest ograniczona.
 5. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.
 6. Organizator zapewnia catering w trakcie trwania warsztatów.
 7. Organizator zezwala na wnoszenie przekąsek.
 8. Organizator nie zezwala na wnoszenie gorących napojów, potraw oraz materiałów i elementów niebezpiecznych.
 9. Organizator zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia warsztatów.
 10. Za bezpieczeństwo zdrowia i życia odpowiedzialny jest Opiekun Uczestnika, który oświadcza że zapoznał się z Regulaminem warsztatów.
 11. Zgodnie z powyższym, wzięcie Udziału przez Uczestnika wraz z Opiekunem jest równoważne z przyjęciem do wiadomości oraz zaakceptowaniem poniższego Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia lub też wyproszenia Uczestnika, którego zachowanie będzie stwarzało zagrożenie dla życia i zdrowia pozostałych Uczestników oraz Opiekunów.
 13. Zgodnie z powyższym, Organizator zastrzega sobie również prawo do uniemożliwienia lub też wyproszenia Uczestnika, którego Rodzic/Opiekun będzie przejawiał zachowania niebezpieczne, wskazujące na znajdowanie się w stanie po spożyciu alkoholu lub też innych środków odurzających a także stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających na Wydarzeniu. W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania Wydarzenia w sytuacji tego wymagającej a niezależnej od Organizatora.
  • Warsztaty są kierowane do rodzin z dziećmi.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Kampania edukacyjno-informacyjna z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz ochrony jakości powietrza we Wrocławiu i 10 gminach Dolnego Śląska.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Beneficjent: Gmina Wrocław

Partnerzy:
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia,

Dofinansowanie projektu z UE: 503 677,19 zł
Wspierają nas: