Sim Corp warsztaty ekologiczne dla pracowników i ich rodzin

Cel akcji

Integracja pracowników (przede wszystkim osób pochodzących z zagranicy) oraz ich rodzin poprzez udział w warsztatach ekologicznych.

Firma: Sim Corp
Typ wydarzenia: Zielone warsztaty
Liczba uczestników:  około 50
Liczba budek i lasów: 15 budek oraz 15 lasów w słoiku
Termin: 06.09.2022
Miejsca: Warszawa (siedziba firmy)

Przebieg wydarzenia

Warsztaty z budek i lasów w słoiku dla ukraińskich pracowników i ich dzieci 

W ramach tego wydarzenia grupa pracowników Sim Corp wraz z rodzinami wzięła udział w warsztatach z tworzenia budek lęgowych dla ptaków oraz lasów w słoikach. Akcja miała na celu edukowanie uczestników z zakresu wiedzy o środowisku oraz integrację – znaczną część pracowników stanowiły osoby pochodzące z zagranicy.

Po zakończeniu części warsztatowej najmłodsi uczestnicy mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu na temat ekologii, przeprowadzonego w luźnej i przystępnej formie przez dotlenionych edukatorów. 

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.