Zielone gry terenowe

Zielone gry terenowe
Za nami dwie gry terenowe, w których udział wzięło łącznie ponad 300 pracowników firmy Kuehne+Nagel. Wyruszyli oni razem z nami na łono natury, aby zdobyć nowe informacje na temat ekologii, a przy tym wykazać się wiedzą, zręcznością, pomysłowością i dobrą pamięcią.
Zadania, którym musiały sprostać rywalizujące ze sobą ośmioosobowe drużyny, były bardzo zróżnicowane. Dotyczyły ekologii, ochrony środowiska, kryzysu klimatycznego oraz CSR.
Uczestnicy gry mieli okazję zdobyć wiedzę o odnawialnych źródłach energii, cyklu życia plastiku i roli terenów zielonych w miastach. Dowiedzieli się również, jak pozbywać się nieekologicznych nawyków. W międzyczasie strzelali z łuku, tworzyli ekologiczne konstrukcje i układali ekopuzzle. Każdy mógł też sprawdzić swoją wiedzę o środowisku, nauczyć się prawidłowo segregować odpady i poznać zasadę 5R (Reduce, Reuse, Refuse, Recycle, Rot).
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę i zachęcamy do angażowania się w kolejne inicjatywy na rzecz środowiska.