Warsztaty dla pracowników firmy Fortum Polska

Warsztaty dla pracowników firmy Fortum Polska

Nie ma ekologii bez edukacji! Właśnie dlatego dotlenieni edukatorzy spotykają się z pracownikami firm podczas Zielonych Warsztatów oraz wykładów. Jest to idealny moment do tego, aby w luźnej formie poruszyć bardzo poważne tematy.
18 maja Kasia Gierczyk i Kasia Pieniawska poprowadziły wykład online dla 50 przedstawicieli i przedstawicielek firmy Fortum Polska. Tematem głównym był kryzys klimatyczny w Polsce i na świecie – jego wpływ na zdrowie człowieka i cały sektor biznesu. Nasze edukatorki rozmawiały również o tym, dlaczego warto sadzić drzewa i omówiły działania mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego.
Jeśli chcecie zorganizować ekologiczne wykłady lub warsztaty w swojej firmie, napiszcie do nas na hello@dotlenieni.org