Zaangażowani w działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności – rozmowa z Agnieszką Krajnik

Zaangażowani w działania na rzecz środowiska i lokalnych społeczności – rozmowa z Agnieszką Krajnik

Providencie działa program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam. Jak powstała ta inicjatywa? W jaki sposób powstają pomysły na akcje prowadzone przez wolontariuszy – czy są one przygotowywane przez kierownictwo, czy może są to inicjatywy oddolne? Jakie są zalety wprowadzenia w firmie wolontariatu pracowniczego?

Nasz program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam działa już od 17 lat. Początki sięgają inicjatyw oddolnych. Nasi pracownicy i doradcy klienta ze względu na charakter swojej pracy – bycie blisko lokalnych problemów – często zgłaszali chęć pomocy. Potrzeby były i są ogromne więc postanowiliśmy nadać tym działaniom formalne ramy i tak narodził się program wolontariatu Tak! Pomagam. Od początku to wolontariusze – pracownicy i doradcy klienta sami wybierają beneficjentów i rodzaj udzielonej pomocy, bo najlepiej wiedzą komu i jak pomóc.
Co roku w ramach „Tak! Pomagam” odbywają się dwie edycje programu. Wyboru najlepszych projektów dokonuje niezależna Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele wolontariuszy oraz organizacji pozarządowych. Przy wyborze projektów, które otrzymają grant, brana jest pod uwagę faktyczna praca i zaangażowanie pracowników i doradców firmy, poświęcony czas i wkład pracy, liczba osób biorących udział w projekcie (przy czym min. to 10 wolontariuszy) oraz długofalowość, czyli szanse kontynuacji podjętych działań w przyszłości.
Wszyscy wolontariusze są dodatkowo ubezpieczeni oraz otrzymują wsparcie organizacyjne od firmy. Na realizację najlepszych propozycji firma przekazuje granty finansowe. Środki przeznaczone przez Providenta na pomaganie to ponad 2 mln złotych. Dzięki takiemu zaangażowaniu wolontariusze zrealizowali ponad 700 projektów na terenie całej Polski.
Partnerem programu „Tak! Pomagam” jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, organizacja wspierająca działania wolontariackie i wolontariuszy.
Wolontariusze otrzymują dzień wolny na działania wolontariackie, ale oczywiście zdarzają się projekty, które wymagają dłuższego zaangażowania.
Wolontariat to bardzo ważny temat dla całej organizacji, dlatego od kilku lat maj jest miesiącem wolontariatu i włączenia finansowego w Grupie IPF. Moim zdaniem stworzenie pracownikom możliwości działań wolontariackich, to doskonały sposób na integrację zespołu, kreowanie nieformalnych liderów oraz zdobywanie nowych umiejętności.
Z perspektywy blisko 20 edycji firmowego wolontariatu, wiem że świadomość lokalnych problemów, zaangażowanie firmowych wolontariuszy i fakt, że sami decydują o formie i odbiorcach pomocy to podstawa sukcesu programu „Tak! Pomagam”.

Niedawno Provident ruszył z programem mającym na celu długofalowe wsparcie dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mowa o Domu Matki. Opowiedz proszę więcej o tej placówce. Prowadzicie ją we współpracy z organizacją pozarządową – czy często decydujecie się na taki model działania? Biznes plus organizacja pozarządowa to dobre połączenie?

Dom Matki działa już od ponad roku. Decyzja o stworzeniu bezpiecznego miejsca dla kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy po ataku Rosji, została podjęta trzy dni po wybuchu wojny. Inicjatorką pomysłu jest nasza Prezeska Agnieszka Kłos-Siddiqui.
Znalezienie budynku, dopięcie formalności i remont zajął nam niecały miesiąc. Wszystkie prace remontowe zostały wykonane przez firmowych wolontariuszy, w tym także zarząd. Na remont przeznaczyli 400 godzin.
Od początku założyliśmy, że prowadzenie takiej placówki jak Dom Matki wymaga wsparcia władz gminy i organizacji pozarządowej, która się na tym zna.
Rozpoczęliśmy współpracę zarówno z Urzędem Dzielnicy Warszawa Białołęka, jak i z Fundacją Inna Przestrzeń, która ma doświadczenie w pomocy migrantom i uchodźcom.
Dom jest nie tylko wsparciem dla mieszkanek, ale także organizuje pomoc humanitarną dla osób spoza placówki. Dom Matki co miesiąc wydaje 200 paczek żywnościowych, przygotowuje paczki na Dzień Kobiet i Dzień Matki. Na Dzień Dziecka został zorganizowany czterodniowy festyn, a na dzieci czekało ponad 5000 prezentów. Na pomoc mogą liczyć także kobiety w ciąży i mamy noworodków, które otrzymują wyprawki.
Fundacja Inna Przestrzeń dba o kwestie organizacyjne, a Provident zapewnia wsparcie finansowe. W ciągu roku przekazujemy na utrzymanie placówki blisko milion złotych. Do pomagania zachęciliśmy także pracowników z pozostałych rynków Grupy International Personal Finance, do której należy Provident.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Wsparcie partnera pozabiznesowego jest bardzo ważne przy realizacji projektów społecznych, bo daje inną perspektywę. Ważne jest także by organizacja, z którą nawiązuje się współpracę, miała wiedzę oraz doświadczenie i była partnerem dla firmy.
Większość naszych projektów z zakresu wolontariatu, czy szerzej zrównoważonego rozwoju jest realizowana we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Moim zdaniem takie partnerstwa, to naturalny kierunek działania.

We wrześniu ubiegłego roku miała miejsca premiera bajki „Dobre rady na odpady”. Projekt ma na celu zachęcanie najmłodszych do niemarnowania żywności i popularyzowanie idei zero waste. Skąd wziął się ten pomysł? Jak przebiegał proces powstawania bajki, z kim współpracowaliście przy jej powstawaniu i w jaki sposób dystrybuujecie gotową publikację?

Eko bajka „Dobre rady na odpady” to nasza odpowiedź na problem marnowania żywności i realizacja jednego z celów zrównoważonego rozwoju – działania w dziedzinie klimatu. Bajka promuje podejście food positive, bo w naturze nic nie jest doskonałe. Publikacja wydana we współpracy z Fundacją Zaczytani.org to krok w kierunku ograniczenia śladu węglowego i ratowania planety. Warto wiedzieć, że w każdej sekundzie do polskich śmietników trafia 150 kg jedzenia.
Projekt ma na celu wyrobienie nawyku niewyrzucania żywności. Do pracy nad bajką zaprosiliśmy ekspertów: Sylwię Majcher, dziennikarkę i propagatorkę zero waste oraz Bogusia Janiszewskiego, pisarza, autora książek dla dzieci.
Eko bajka „Dobre rady na odpady” jest dostępna w wersji PDF i jako audio-book. Odbiorcy projektu to: 14000 szkół, 250 tys. nauczycieli, 3 mln uczniów. Adresatami bajki są dzieci w wieku 8-10 lat, nauczyciele i opiekunowie. Narzędzia wykorzystane w projekcie to bajka psychoedukacyjna i bajkoterapia, która obejmuje czytanie, omawianie i ćwiczenia. W nagraniu audio-booka wzięli udział pracownicy Providenta, którzy zostali wybrani w castingu.
To nie wszystko, bo w tym roku wydaliśmy kolejną bajkę edukacyjną „Pieniądze nie rosną na drzewach”. Tym razem poruszamy temat edukacji finansowej, ale to opowieść na osobny wywiad.

W kwietniu Provident zasadził 25 000 drzew z okazji 25-lecia powstania firmy. W 2021 roku z Dotlenionymi przeprowadziliście akcję sadzenia 40 000 drzew. Skąd w firmie tak duże zainteresowanie działaniami na rzecz środowiska naturalnego? Jakie jeszcze akcje ekologiczne realizuje Provident?

Jesteśmy odpowiedzialną organizacją, dlatego przykładamy dużą wagę do tematów związanych z ochroną środowiska. W biznesie już kilka lat temu ograniczyliśmy zużycie papieru. Nasi doradcy klienta i pracownicy sprzedaży przy obsłudze klientów korzystają z aplikacji mobilnej. Ograniczamy przejazdy samochodami służbowymi, jeśli to możliwe to organizujemy spotkania on-line. Prowadzimy także akcje edukacyjne dla naszych pracowników i doradców. Wspólnie z Dotlenionymi przygotowaliśmy ekologiczny projekt edukacyjny „Piątka dla planety” obejmujący różne tematy m.in. dlaczego warto sadzić drzewa, jakie rośliny są szkodliwe, a jakie bezpieczne dla dzieci i zwierząt i jaki wpływ na zdrowie budynku mają rośliny. Odbiorcami kampanii edukacyjnej byli pracownicy i doradcy klienta całej grupy IPF. Przekaz trafił do ponad 20 tys. osób.
We współpracy ze start-upem Dotlenieni.org w czasie dwóch akcji nasi wolontariusze sadzili drzewa w 2021 r. w Wipsowie na Warmii, a w tym roku z okazji Dnia Ziemi w Nadleśnictwie Drewnica koło Warszawy. Posadzono 65 tys. drzew, z których wyrośnie ponad 13-hektarowy las, który wyprodukuje w ciągu doby 9100 kg tlenu, co stanowi zapotrzebowanie dla ponad 32 tys. osób!

Jakie plany CSR-owe ma Provident na kolejne lata? Czy możemy spodziewać się tak ciekawych projektów, jak wspomniany wcześniej Dom Matki lub wydanie publikacji eko-edukacyjnej?

W najbliższym czasie będziemy kontynuować wcześniej podjęte działania, bo są to projekty długofalowe. Będziemy też kłaść większy nacisk na rozwój programu Niewidzialne. To pomysł, który jest naturalną konsekwencją pomagania uchodźczyniom z Ukrainy i edukacji finansowej. Realizujemy go we współpracy z Federacją Konsumentów i Ukrainką w Polsce. Adresatkami projektu są Ukrainki, które przyjechały do Polski po agresji Rosji na Ukrainę. Wdrożenie programu zostało poprzedzone badaniem przeprowadzonym przez Federację, z którego wynika, że jedną z najbardziej wykluczonych grup konsumentów na polskim rynku są Ukrainki. Efektem badania jest raport „Ukrainka w Polsce – jak sprawić, by nowa grupa konsumentek nie była niewidzialna”.
Projekt edukacji finansowej dla niewidzialnych grup konsumentów rozpoczął się marcu 2023. Jest realizowany przez wszystkie rynki Grupy International Personel Finance, obejmuje różne grupy konsumentów. Jest wpisany w strategię Grupy IPF i będzie kontynuowany w najbliższych latach.

Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych akacjach CSR-owych.

Dziękuję również i do zobaczenia.