Kryzys klimatyczny – wykłady dla pracowników firmy Amazon

Kryzys klimatyczny – wykłady dla pracowników firmy Amazon
Globalne ocieplenie, bioróżnorodność, zapobieganie niekontrolowanej wycince lasów, wpływ roślin na otoczenie i problem smogu – to główne tematy, które poruszyliśmy podczas dwóch wykładów online, w których udział wzięli pracownicy firmy Amazon.
Wykłady połączone były z dyskusją, zachęcającą uczestników do głębszego poznania problemów związanych z szeroko pojętą ekologią i wprowadzenia w swoim życiu pozytywnych, zielonych nawyków.
Bardzo dziękujemy firmie Amazon.pl za współpracę. Cieszymy się, że w sektorze biznesu pojawia się coraz więcej inicjatyw oddolnych umożliwiających poszerzenie wiedzy na temat kryzysu klimatycznego. Jesteśmy przekonani, że pracownicy, którzy wzięli udział w wykładach, będą inspirowali kolejne osoby do zainteresowania się tematami związanymi z ochroną środowiska.