Firmy deweloperskie zaangażowane w walkę z kryzysem klimatycznym

Firmy deweloperskie zaangażowane w walkę z kryzysem klimatycznym

Kryzys klimatyczny ma poważne skutki dla naszej planety. Globalne ocieplenie, ekstremalne zjawiska pogodowe i utrata bioróżnorodności – to tylko niektóre z problemów, przed jakimi obecnie stoimy. Unia Europejska przyjęła ambitne cele dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ramach programu „Zielony Ład” wprowadzane są regulacje mające na celu zmniejszenie emisji CO2 i zwiększenie efektywności energetycznej. Polska, jako członek UE, musi dostosować się do tych wymogów. Jednym z najbardziej istotnych sektorów, które powinny już teraz zaangażować się w działania na rzecz ekologii, jest branża deweloperska.  

Nowoczesna firma

Unijne regulacje to dla deweloperów nowe wyzwania, ale jednocześnie drzwi do wprowadzania innowacji. Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że inwestycje w zrównoważone rozwiązania są nie tylko odpowiedzią na problemy związane z kryzysem klimatycznym, ale także strategicznym ruchem, który w długoterminowej perspektywie przyniesie wymierne korzyści dla społeczeństwa.

Jako deweloper, który buduje osiedla w największych miastach w Polsce, mamy wpływ i czujemy się współodpowiedzialni za przestrzeń, którą tworzymy, jak również za tych, którzy z niej korzystają – mówi Magdalena Wiewiór, dyrektor ds. komunikacji i projektów marketingowych Develia S.A. W przededniu globalnego kryzysu klimatycznego troska o środowisko naturalne nie jest wyborem, ale naszym wspólnym obowiązkiem. Dlatego też minimalizując wpływ naszej działalności na otoczenie, staramy się wykraczać poza spełnianie obowiązków nakładanych na nas przez prawo. Dobrym przykładem takich działań są akcje nasadzeń drzew i krzewów oraz warsztaty ekologiczne, które prowadzimy wraz z Dotlenieni.org w publicznych szkołach i przedszkolach w miastach, w których realizujemy nasze osiedla. Dokładamy w ten sposób naszą cegiełkę w popularyzowaniu działań chroniących środowisko i propagujących aktywny styl życia. Jesteśmy przekonani, że promowanie odpowiednich postaw i kształtowanie dobrych nawyków wśród najmłodszych jest fundamentem do budowy świadomego ekologicznie społeczeństwa.

Ograniczanie emisji CO2 i redukcja śladu węglowego

Jednym z kluczowych działań podejmowanych przez branżę deweloperską jest ograniczenie emisji CO2. Poprzez inwestowanie w bardziej efektywne technologie budowlane, stosowanie odnawialnych źródeł energii, poprawę izolacji termicznej i promowanie zrównoważonych metod budowy firmy zmniejszają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko.

Wspomniana wcześniej Develia, realizując swoje inwestycje, zwraca dużą uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Poprzez wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań przyczynia się do redukcji emisji CO2 oraz obniżenia kosztów eksploatacji budynków. W nowo powstających budynkach instalowane są panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED i czujniki ruchu, które pozwalają obniżyć koszt eksploatacji powierzchni wspólnych. Ponadto firma wykorzystuje materiały budowlane o wysokich parametrach termoizolacyjnych, które obniżają zużycie energii w budynkach w porach zimnych.

Kolejnym bardzo istotnym zadaniem, stojącym obecnie przed wieloma branżami, jest redukcja śladu węglowego. W przypadku firm deweloperskich jest to możliwe poprzez wykorzystanie materiałów o niskim wpływie środowiskowym oraz projektowanie zrównoważonych przestrzeni, które integrują elementy, takie jak tereny zielone.

W celu redukcji śladu węglowego Develia odzyskuje materiały porozbiórkowe i ponownie wykorzystuje odpady budowlane, a nowe materiały kupuje w źródłach oddalonych nie więcej niż 40 km od realizowanej inwestycji. Dzięki temu obniżone zostają koszty transportu i związana z nimi emisja gazów cieplarnianych. Firma buduje również ogrody deszczowe i zbiorniki usprawniające retencję wody na terenach inwestycji, a ponadto zazielenia te tereny drzewami wytwarzającymi duże ilości tlenu.

Zielone przestrzenie i eko-edukacja

Coraz częściej firmy deweloperskie działają na rzecz środowiska nie tylko poprzez wprowadzanie ekologicznych rozwiązań do swoich inwestycji, ale również poprzez różnego rodzaju akcje mające na celu tworzenie nowych zielonych przestrzeni lub odnawianie tych, które z różnych przyczyn uległy degradacji.

W 2021 roku dwie firmy deweloperskie BPI Real Estate Poland i CFE Polska, działając we współpracy z Dotlenionymi, zasadziły na terenie Nadleśnictwa Lipusz w województwie pomorskim 14 000 drzew, odnawiając tym samym fragment puszczy zniszczonej przez bardzo silne wiatry.

W tym roku firma CFE Polska zaangażowała się również w działania na rzecz lokalnej społeczności, sadząc 30 drzew i 55 krzewów w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu, organizując przy tym warsztaty ekologiczne dla podopiecznych tej placówki.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Develii. Firma prowadzi cykl nasadzeń drzew i krzewów w publicznych szkołach oraz przedszkolach w miastach, w których realizuje inwestycje mieszkaniowe (Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Gdańsk). Nasadzeniom towarzyszą prelekcje i warsztaty ekologiczne uczące najmłodszych, jak ważna jest troska o środowisko naturalne i w jaki sposób odpowiednie, codzienne postawy wpływają na ekosystem w miejscu zamieszkania.

Raportowanie o działaniach na rzecz środowiska i społeczeństwa

Coraz więcej firm zaczyna również raportować swoje działania, nie tylko te związane z ekologią, ale również odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

To, co dziś jest dobrą praktyką, w najbliższej przyszłości może stać się wymogiem. Unia Europejska kładzie bowiem coraz większy nacisk na to, aby potencjalny klient miał możliwość zapoznania się z działaniami firmy, której produkt chce kupić lub z usług której chce skorzystać.

W ubiegłym roku Develia opublikowała pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2021, w którym podsumowała swoje dotychczasowe działania na rzecz środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Harmonogram na lata 2021-2025 zakłada stopniowe dojście do pełnej sprawozdawczości w roku 2026.

Ponadto, mając na uwadze potrzebę uporządkowania podejścia do zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczenia w tym zakresie kierunków i celów, firma zdecydowała, że w roku 2023 wdroży w organizacji Strategię ESG.

Razem dla planety

Ekologia to taka gra, w której wszyscy gramy do jednej bramki. Przykład firm deweloperskich pokazuje, że każda branża może i powinna w skuteczny sposób angażować się w działania na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce. Z kolei branże, które wykonując swoje podstawowe działania, wpływają negatywnie na środowisko, mogą poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań zredukować swój wpływ lub zrekompensować swoje działania.  Warto wprowadzać w swojej pracy rozwiązania proekologiczne, a także wychodzić z nimi do lokalnych społeczeństw. Tylko działając razem, możemy realnie wpłynąć na otaczający nas świat i skutecznie walczyć ze skutkami kryzysu klimatycznego.