Firma o pozytywnym wpływie na otaczający ją świat

Firma o pozytywnym wpływie na otaczający ją świat

Realizując zielone akcje i działania edukacyjne, Dotlenieni nieustannie współpracują z przedstawicielami sektora biznesu, tworząc dla nich narzędzia umożliwiające zaangażowanie się w różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne i proekologiczne.

Dzięki temu każdego roku udaje się sadzić nowe lasy, tworzyć zielone miejsca w przestrzeni miejskiej, a także edukować poprzez warsztaty i wykłady o tematyce ekologicznej.

Nie jest to jednak współpraca polegająca jedynie na przekazywaniu swojej wiedzy i umiejętności. Firmy działające w Polsce coraz częściej są doskonale zorientowane w społecznej odpowiedzialności biznesu. Mają w swoich szeregach osoby, które postrzegają współczesną firmę nie tylko, jako podmiot, który ma zarabiać pieniądze, ale również jako organizm będący częścią lokalnego społeczeństwa.

Z wielką przyjemnością uczymy się od naszych partnerów. Firmy coraz częściej zaskakują nas swoimi pomysłami na CSR. Jeszcze kilka lat temu, gdy przedstawialiśmy nasze projekty, takie jak choćby Wirtualne Drzewa, wiele osób nie do końca rozumiało, po co firma miałaby się w nie angażować, skoro na co dzień działa w zupełnie innym sektorze. Teraz sytuacja bardzo się zmieniła. Cieszymy się, że możemy realizować działania we współpracy z Credit Suisse. Jest to partner doskonale rozumiejący zadania stojące przed nowoczesną firmą. Ucząc się od siebie nawzajem, będziemy mogli inspirować jeszcze więcej osób do działań na rzecz środowiska naturalnego – mówi Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org.

Credit Suisse od lat angażuje się w różnego rodzaju działania proekologiczne i prośrodowiskowe dzięki aktywności swoich pracowników i wolontariuszy oraz przy wsparciu kadry zarządzającej. Tworzenie nowych miejsc zielonych, sprzątanie świata, działalność charytatywna oraz warsztaty i wykłady dla pracowników – to tylko część działań zrealizowanych w ostatnich latach.

Firma oferuje możliwość udziału w wolontariacie kompetencyjnym i akcyjnym we współpracy z partnerami charytatywnymi i organizacjami non-profit, prowadzi działalność fundraisingową na rzecz wybranego przez pracowników Partnera Charytatywnego Roku, organizuje zbiórki materialne, a także działa w obszarze edukacyjnym poprzez organizację spotkań i warsztatów z ekspertami oraz zaangażowanie w zewnętrzne inicjatywy edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży. Każdy pracownik firmy ma też do wykorzystania 4 dodatkowe dni rocznie na działalność charytatywną.

Jako globalna instytucja finansowa, Credit Suisse dostrzega, jak ważną rolę odgrywa w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez wspieranie niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu gospodarki. Praktyki zrównoważonego rozwoju nie są jedynie „miłym dodatkiem”, to konieczność. Ważna część strategii naszej firmy opiera się na zrównoważonych finansach, łącznie z nieustającym dialogiem z naszymi klientami, inwestorami czy też samymi pracownikami o tym, co możemy zrobić, aby mieć pozytywny społecznie oraz środowiskowo wpływ na otaczający nas świat. Poprzez zaangażowanie naszych pracowników w różne działania prospołeczne i proekologiczne widoczne jest, że zrównoważony rozwój jest kluczową częścią DNA Credit Suisse – mówi Katarzyna Brzuchacz, Chief Operating Officer i Management Board Member.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej kilku wybranym działaniom z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowanym przez Credit Suisse:

Działania na rzecz środowiska naturalnego

Credit Suisse we współpracy ze start-upem społecznym Dotlenieni.org angażuje się w tworzenie nowych zielonych przestrzeni. W tym roku pracownicy firmy posadzili 55 krzewów na terenie Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, tworząc dla podopiecznych tej placówki miejsce pełne azalii japońskich, róży, magnolii i innych roślin.

Pracownicy firmy wzięli również udział w warsztatach „Las w słoiku”, podczas których przygotowano 73 ekologiczne formacje roślinne zamknięte w ozdobnych mini szklarniach. Wszystkie lasy w słoiku trafiły następnie do podopiecznych domowego hospicjum dla dzieci „Formuła Dobra” we Wrocławiu. Podobne warsztaty odbędą się na początku października w Warszawie, a zielone „dzieła sztuki” wesprą działania fundraisingowe na rzecz Ekostraży.

5 października na wrocławskich Osobowicach odbyła się akcja zasadzenia 2500 drzew. Udział wzięło w niej 40 pracowników Credit Suisse, którzy w ekspresowym tempie i doskonałych nastrojach zasadzili sadzonki.  W przyszłości zamienią się one w las, z którego będzie mogła korzystać lokalna społeczność.

Największa liczba pracowników zaangażowana jest jednak w charytatywne sprzątanie świata. W tym roku zorganizowano 4 takie akcje, w których uczestniczyło łącznie 160 osób. Do końca roku zaplanowano dwa kolejne wydarzenia, w tym jedno z udziałem kadry managerskiej i kierownictwa firmy.

W ramach promocji zrównoważonego transportu w każdym roku Credit Suisse organizuje dla pracowników bezpłatny serwis rowerowy, z którego w tym roku skorzystały 123 osoby.

Pracownicy firmy uczestniczyli także w akcji Save Okapi, która rozpoczęła się pod koniec 2019 roku i polegała na zorganizowaniu wewnątrz Credit Suisse zbiórki nieużywanych smartfonów
i tabletów, które zostały przekazane do wrocławskiego ZOO będącego uczestnikiem projektu Okapi Conservation Project. Projekt ten ma w swoim założeniu ograniczyć wydobycie rud metali ziem rzadkich na terenie Demokratycznej Republiki Konga i w ten sposób ograniczyć dewastację naturalnego obszaru występowania endemicznego gatunku ssaka Okapi. Cel ten osiągany jest poprzez odzysk metali ziem rzadkich z elektroniki użytkowej, która w przeciwnym wypadku trafiłaby do zwykłego elektrozłomu.

Działania edukacyjne

Nie ma ekologii bez edukacji. Właśnie dlatego Credit Suisse prowadzi wśród swoich pracowników wykłady i warsztaty mające na celu kształtowanie ich świadomości w zakresie ochrony środowiska. Firma angażuje się również w projekty edukacyjne we współpracy z partnerami zewnętrznymi, odbiorcami których są dzieci i młodzież ze szkół w całej Polsce.

W tym roku zorganizowano dotychczas 9 warsztatów o tematyce: ekologiczne paradoksy, eko innowacje, ekologiczne opakowania, eko-oszczędności, miejskie rozwiązania przyjazne środowisku, budowanie domków dla owadów i zwierząt w mieście, bioróżnorodność, miejska eko-komunikacja. Ponadto przeprowadzono projekcję filmu „The story of plastic” połączoną z debatą z ekspertami.

Regularnie prowadzone są również szkolenia z zakresu nowych technologii, m.in. na temat aplikacji mobilnych, które pomagają dbać o środowisko w życiu codziennym. Do tej pory w warsztatach wzięło udział 286 osób, a do końca roku zaplanowanych jest kilka kolejnych wydarzeń.

Wolontariusze z firmy Credit Suisse są również od kilku lat zaangażowani w projekt „Biznes versus smog”. W tym roku 11 wolontariuszy prowadziło lekcje dla dzieci i młodzieży na temat smogu, jego przyczyn i sposobów zapobiegania, a także zmian klimatu i tego, co każdy z nas może zrobić, by zmniejszyć nasz negatywny wpływ na środowisko. Łącznie przeprowadzono 28 warsztatów dla 599 dzieci i młodzieży w Polsce.

Działalność charytatywna

W Credit Suisse co roku decyzją pracowników wyłaniany jest partner charytatywny roku (Charity of the Year). Pracownicy nominują organizacje non-profit, które po przejściu wewnętrznej weryfikacji poddawane są głosowaniu. Na lata 2022/2023 partnerem charytatywnym zostało Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt – Ekostraż, zajmujące się pomocą i ratowaniem zwierząt domowych i dzikich. We współpracy z Ekostrażą organizowane są akcje wolontariackie oraz fundraisingowe. W roku 2022 przeprowadzono ich ponad 90. Był to m.in. wolontariat w schronisku, dodatkowy dzień wolny na adopcję zwierzęcia, zbiórki finansowe na pomoc zwierzętom ewakuowanym z objętej wojną Ukrainy, które znalazły schronienie w Ekostraży, Payroll Giving – akcja, w ramach której pracownicy mogą przekazać dowolną kwotę darowizny na rzecz Ekostraży bezpośrednio ze swojego wynagrodzenia czy realizacja profesjonalnych zdjęć zwierząt przeznaczonych do adopcji.

Pracownicy uczestniczyli również w dorocznym rajdzie rowerowym „Tour de Credit Suisse”, w ramach którego 25 wolontariuszy przejechało na rowerach ponad 700 km z Gdańska do Wrocławia, promując w tym samym czasie adopcję konkretnych zwierząt z Ekostraży oraz prowadząc kampanie fundraisingowe pośród pracowników.

Wszystkie wymienione powyżej akcje to źródło inspiracji dla innych firm i organizacji.

W ekologii wszyscy jesteśmy sojusznikami działającymi w jednym celu.
Dlatego właśnie warto przypatrywać się takim firmom, jak Credit Suisse,
które wypracowały już swoją własną strategię CSR.

Przeszczepianie na grunt swojej firmy pomysłów na działania prospołeczne i
proekologiczne nie jest złą praktyką. Wręcz przeciwnie. Im więcej osób
zaangażuje się w nie, tym większa szansa na to, że w przyszłości
będziemy żyli w lepszym świecie.
Warto też pamiętać o tym, że działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu nie muszą wymagać dużych nakładów finansowych. Zacząć można o niewielkich, niemal
bezkosztowych akcji. Można również przyłączyć się do już istniejących
inicjatyw prowadzonych np. przez organizacje pozarządowe.

Bez względu na drogę, którą obierzemy, pamiętać należy o tym, że nowoczesna
firma, to firma o pozytywnym wpływie na otaczający ją świat.