Ekologiczne warsztaty i nowe miejsca pełne zieleni

Ekologiczne warsztaty i nowe miejsca pełne zieleni
Na przełomie września i października odwiedziliśmy wraz z pracownikami Grupy Energa Dom Dziecka im. Księdza Biskupa Wojciecha Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kłaninie. W obu miejscach zasadziliśmy po 12 drzew i 24 krzewy, tworząc nowe zielone przestrzenie dla podopiecznych wspomnianych placówek. Ponadto przeprowadziliśmy dla nich warsztaty o charakterze ekologicznym. Ich uczestnicy uczyli się pod okiem instruktorów tworzyć budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów. Mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę o ekologii. Celem akcji było stworzenie nowych zielonych przestrzeni w miejscach użyteczności publicznej, zaangażowanie pracowników Grupy Energa w wolontariat pracowniczy na rzecz lokalnej społeczności oraz edukacja dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym. Jesteśmy przekonani, że nowe zielone przestrzenie, które powstały w wyniku tej inicjatywy, będą w przyszłości miejscem wypoczynku dla podopiecznych Domu Dziecka we Włocławku oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kłaninie. Akcja odbyła się w ramach projektu „Dbamy o Ziemię”. Mecenasem Głównym Projektu jest Energa SA z Grupy ORLEN. #Energa #ZieloneEventy