Dotleniony rok 2023, czyli podsumowanie naszych zielonych działań

Dotleniony rok 2023, czyli podsumowanie naszych zielonych działań
Za nami kolejny rok zazieleniania świata. Dzięki współpracy z przedstawicielami sektora biznesu udało się nam stworzyć wiele nowych miejsc pełnych drzew i krzewów. Nie zapomnieliśmy przy tym oczywiście o naszej edukacyjnej misji, bo przecież nie można działać na rzecz ekologii bez edukowania i dzielenia się wiedzą na temat tego, jak należy dbać o otaczające nas środowisko.  

W 2023 roku zaangażowaliśmy do wspólnego sadzenia drzew 34 firmy z terenu całej Polski. Ta współpraca udowodniła, że nowoczesne firmy, to takie, które działają na rzecz ekologii i lokalnych społeczeństw. Ochrona środowiska może iść bowiem w parze z działalnością biznesową, przyczyniając się do budowania zrównoważonego świata.

Wspólnymi siłami udało się nam zasadzić 75 845 drzew w okolicach 18 miast. Czy to dużo? Wyobraźcie sobie, że jeśli posadzilibyśmy sadzonki w odległości 5 metrów od siebie, to utworzyłyby one szpaler o długości 379 km, czyli nieco więcej niż wynosi odległość z Warszawy do Wrocławia.

Nasze działania będą przynosiły w przyszłości wiele korzyści. Gdy sadzonki podrosną i zamienią się w bujne drzewa, będą produkowały ponad 10.5 miliona kg tlenu rocznie. Dodatkowo w tym samym czasie będą pochłaniać ponad 530 tysięcy kg CO2.

W naszych akcjach wzięło udział łącznie aż 6 561 wolontariuszy z różnych firm. Ich bezcenne wsparcie, energia i zaangażowanie są najlepszym dowodem na to, że w świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa każdego roku wzrasta.

Oprócz 28 akcji sadzenia lasów zrealizowaliśmy również 14 Zielonych Eventów, w ramach których zazielenialiśmy tereny należące do instytucji pożytku publicznego, takich jak przedszkola, szpitale i hospicja. Podczas tych wydarzeń prowadziliśmy również działania edukacyjne dla podopiecznych tych placówek.

Z naszymi działaniami staraliśmy się wychodzić do jak najszerszego grona odbiorców. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy 8 akcji ekologiczno-edukacyjnych w centrach handlowych na terenie całej Polski. Zachęcaliśmy podczas nich klientów galerii do udziału w quizie ekologicznym z nagrodami oraz bezpłatnych warsztatów z sadzenia skrzydłokwiatów w kokedamach. Podsumowaniem każdego eventu było sadzenie drzew w imieniu wszystkich uczestników konkursu ekologicznego.

Rok 2023 to również kolejna edycja Zielonego Raportu, czyli naszej cyfrowej publikacji będącej kompendium wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Na jego łamach firmy z całej Polski dzieliły się swoimi pomysłami na eko-CSR. Jesteśmy przekonani, że będą one inspiracją dla wielu osób, które chcą wprowadzić podobne rozwiązania w swoich własnych organizacjach.

Ekologia bardzo dobrze łączy się z aktywnym i zdrowym trybem życia. Światowy Dzień Wody postanowiliśmy zatem kolejny raz świętować na sportowo, organizując bieg uliczny DotlenieniRun – Drzewo i Woda. Na linii startu stanęło prawie 300 biegaczy, którzy rywalizowali ze sobą na dystansach 5 i 10 km. Każdy uczestnik otrzymał w pakiecie startowym m.in. butelkę filtrującą pozwalającą ograniczyć korzystanie z plastiku. Ponadto tradycyjnie za każdą osobę, która wzięła udział w DotleneniRun, posadziliśmy jedno drzewo.

W ostatnich dwunastu miesiącach kilkanaście firm dołączyło też do elitarnego grona laureatów Nagrody Twórców Zieleni „Global Green Business”. Jest to wyróżnienie, które wręczamy organizacjom angażującym się w akcje sadzenia drzew i tworzenie nowych zielonych przestrzeni.  

Udało się nam również opublikować nowe odcinki naszego podcastu abCSR, czyli rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozmawialiśmy w nich m.in. z Wojciechem Mrozem z firmy Ashoka Poland, wicewojewodą opolskim Tomaszem Witkowskim oraz Hanną Bednorz z Capgemini. 

Rok 2023 był dla nas bardzo pracowitym okresem – mówi Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org. Cieszymy się, że działania, które prowadzimy we współpracy z naszymi partnerami, przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa i mają realny wpływ na zmianę krajobrazu, który nas otacza. Przed nami kolejne wyzwania. Mamy dużo nowej energii i chęci do tego, aby zazieleniać świat. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które działały z nami w ubiegłym roku – wolontariuszom, przedstawicielom firm, partnerom. Zachęcamy do współpracy wszystkie firmy, które dopiero wdrażają w swoich strukturach działania z zakresu eko-CSR. Zrównoważony rozwój jest możliwy dzięki współpracy różnych sektorów. Nasze dotychczasowe działania są najlepszym dowodem na to, że mała inicjatywa może przerodzić się w misję pozwalającą wywołać wielką zmianę.