20 904 nowych drzew z firmą Energa Obrót!

20 904 nowych drzew z firmą Energa Obrót!
Lasy są naturalną fabryką tlenu. Chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są wspaniałym miejscem wypoczynku oraz ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt.
18 kwietnia wraz z grupą wolontariuszy z firmy Energa Obrót (Energa SA) ruszyliśmy do Leśnictwa Zdunowice (Nadleśnictwo Lipusz), aby sadzić drzewa. Każdy uczestnik akcji przeszedł krótkie szkolenie przeprowadzone przez leśników, następczynię przyszedł czas na ciężką pracę.
W ramach wspólnej akcji Dotlenionych i firmy Energa posadzone zostały 20 904 drzewa!
Serdecznie dziękujemy naszym partnerom za działania na rzecz środowiska naturalnego. Wielkie podziękowania kierujemy również do niezawodnych leśników, którzy zawsze wspierają nas swoją wiedzą i czuwają nad prawidłowym przebiegiem naszych akcji.