Przez najbliższe 3 lata we współpracy z Energa Obrót będziemy zazieleniać aglomerację trójmiejską

Przez najbliższe 3 lata we współpracy z Energa Obrót będziemy zazieleniać aglomerację trójmiejską
Podobnie jak w ubiegłych latach, Dotlenieni łączą siły z Energa Obrót, aby wspólnie zazielenić Polskę.
Przez najbliższe trzy lata będziemy prowadzili akcję sadzenia drzew w obrębie aglomeracji trójmiejskiej.
Wiosną nasi wolontariusze spotkają się z pracownikami Energi Obrotu, aby wzbogacić Trójmiasto o kolejne sadzonki drzew.
Razem stworzymy nowe zielone przestrzenie, które będą dostarczały tlen i oczyszczały powietrze ze spalin. Drzewa pomogą chronić nas przed hałasem i szkodliwym wpływem przemysłu, a w przyszłości staną się domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt.
Dziękujemy Enerdze Obrotowi z Grupy Orlen za zaangażowanie w działania mające na celu zwiększenie liczby terenów zielonych w naszym kraju.