EY Globals: akcja sadzenia drzew z elementami edukacyjnymi i integracyjnymi

Cel akcji

Zaangażowanie pracowników z dwóch siedzib firmy w akcję sadzenia drzew w ramach wolontariatu pracowniczego. Edukacja i integracja pracowników.

Firma: EY Globals:
Typ wydarzenia: Posadź z nami las
Liczba uczestników: 50 osób ( Warszawa ); 100 osób ( Wrocław )
Liczba posadzonych drzew: 4500 sadzonek
Termin: kwiecień 2023
Miejsca: Nadleśnictwo Celestynów; ZZM Wrocław

Przebieg wydarzenia

Pracownicy EY Globals z dwóch siedzib tej firmy (Wrocław i Warszawa) zostali zaangażowani w akcję sadzenia lasu w ramach wolontariatu pracowniczego.  Uczestnicy spotkali się na terenach przygotowanych przez Dotlenionych oraz leśników, gdzie czekały na nich sadzonki i wszystkie narzędzia niezbędne do prawidłowego sadzenia drzew. Każdy wolontariusz miał okazję wziąć udział w szkoleniu, podczas którego nauczył się prawidłowo sadzić rośliny i nabył nową wiedzę na temat ekologii. Grupa EY Wrocław posadziła 3 300 drzew na terenie wrocławskich Osobowic, a grupa EY Warszawa 2 000 drzew na terenie Nadleśnictwa Celestynów. Akcja zakończyła się wspólnym posiłkiem na łonie natury. 

Porozmawiajmy,
bądź zostaw dane do kontaktu.