Wrocław w bluszczach

Wrocław w bluszczach

W ostatnich dniach czerwca Dotlenieni zakończyli akcję Zabluszczowienie placówek oświatowych na terenie Wrocławia realizowaną we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia.

Dotleniona ekipa pojawiła się w ramach tej inicjatywy w:
– Przedszkolu nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej 16,
– Szkole Podstawowej nr 63 przy ul. Menniczej,
– Przedszkolu nr 41 przy ul. Dobrej 16,
– Przedszkolu nr 61 przy ul. Gajowickiej 199,
– Przedszkolu nr 87 przy ul. I. Pawłowa 6a,
– Przedszkolu nr 43 przy ul. T. Kościuszki 27a.

W każdej z powyższych placówek przeprowadzona została akcja edukacyjno-ekologiczna. Dzieci miały okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą tego, co zawdzięczamy roślinom i własnoręcznie zasadzić bluszcze.

Łączenie zasadzono 360 roślin (po 60 na każdą placówkę).

Wszystkie działania naszej organizacji staramy się zawsze budować na trzech filarach: ekologii, edukacji i integracji – mówi Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org. Nie inaczej było w przypadku akcji zabluszczowiania Wrocławia. Udało się nam zazielenić przestrzeń wokół 6 placówek oświatowych, przygotować dla dzieciaków krótkie, atrakcyjne wykłady i spotkać się z pracownikami przedszkoli i szkół. Dzięki tym spotkaniom dowiedzieliśmy się więcej o różnych inicjatywach proekologicznych realizowanych w placówkach oświatowych. Cieszę się, że udało się nam zrealizować tę akcję. Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz przedstawicielom Urzędu Miejskiego Wrocławia, z którym zrealizowaliśmy kolejne, wspólne przedsięwzięcie.