Lidia Kaczewska, kierownik ZZM we Wrocławiu

Lidia Kaczewska, kierownik ZZM we Wrocławiu

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu pozytywnie ocenia współpracę z Dotlenieni.org, polegającą na pomocy przy pracach związanych z zazielenianiem Wrocławia. Ten stat-up w okresie dwóch lat wspólnych działań sfinansował zakup ok. 35 000 szt. sadzonek leśnych i doporowdził do ich posadzenia. Przekazany materiał leśny spełniał warunki jakościowe zgodne z wymogami zawartymi w zasadach hodowli lasu. Dostarczona liczba sadzonek posłużyła do zalesienia ok. 5,5 ha terenu.