Develia SA, Dominika Majewska, Manager projektów marketingowych

Develia SA, Dominika Majewska, Manager projektów marketingowych

Wraz z Dotlenionymi zrealizowaliśmy pięć akcji ekologicznych, podczas których przedstawiciele naszej firmy, w ramach wolontariatu pracowniczego, sadzili drzewa i krzewy w placówkach edukacyjnych w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Cały projekt oceniamy bardzo pozytywnie, a współpracę z Dotlenionymi cenimy za profesjonalizm, elastyczność i umiejętność dostosowania oferty do potrzeb klienta.