Networking na rzecz planety

Każdego roku zapraszamy przedstawicieli biznesu, którzy chcą w swoich firmach wdrażać „Zielony CSR”, na śniadanie networkingowe. Nasze spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz poznania innych osób, które w swojej pracy angażują się w działania na rzecz środowiska.

Każde śniadanie networkingowe ma swój temat przewodni i prelegenta specjalizującego się w danej dziedzinie.

Uczestnicy spotkania mają okazję pogłębić swoją wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z ekologią, kryzysem klimatycznym i wdrażaniem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prelekcja jest zorganizowana w luźnej formie, zachęcającej do dyskusji i tworzącej przestrzeń do wymiany doświadczeń.

Podczas naszych śniadań networkingowych możesz poznać ludzi, którzy podobnie jak Ty, tworzą w swoich firmach programy CSR-owe i odpowiadają za akcje na rzecz środowiska i lokalnego społeczeństwa.

Ekologia to dziedzina, w której wszyscy razem działamy na rzecz naszego wspólnego dobra. Warto zatem dzielić się swoimi doświadczeniami, inspirować się wzajemnie i tworzyć nowe trendy w społecznej odpowiedzialności biznesu.

Image100

Porozmawiajmy
zostaw dane do kontaktu.