Mapa dotlenionych działa

Mapa dotlenionych działa

Już niebawem spotkamy się we Wrocławiu, który zasłużył ma miano Polskiej stolicy “Dotlenionych”.

Przeprowadziliśmy badania w placówkach państwowych i prywatnych, które pokazały nam jak duże jest zapotrzebowanie na nasadę krzewów, dlatego utworzyliśmy mapę miejsc, które wymagają naszej i Państwa pomocy w zazielenieniu terenu. Do akcji może dołączyć każda firma, która na mapie zasadzeń znajdzie punkt któremu chciałaby pomóc poprzez zakup i nasadę krzewów.