Las Providenta

Las Providenta

23 października Dotlenieni wraz z firmą Provident Polska zasadzili na Warmii nowy las. Rezultatem wspólnej akcji jest 40 000 drzew posadzonych na terenie nadleśnictwa Wipsowo. Tlen, który docelowo dostarczy młody las to równowartość potrzeb 20 000 osób.

Upalne lato, szczególnie uciążliwe w zabudowie miejskiej pozbawionej zieleni, sprawia, że coraz bardziej doceniamy obecność drzew w naszym najbliższym otoczeniu. Rośliny nie tylko produkują tlen oraz pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne. Drzewa regulują obieg wody w przyrodzie, ponadto zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Odpowiednie rozmieszczenie drzew w przestrzeni miejskiej pozwala obniżyć temperaturę powietrza nawet o 8 stopni.

Dotlenieni nie tylko edukują o wymienionych korzyściach związanych z obecnością zieleni w przestrzeni publicznej, ale także, wspólnie z biznesem organizuje nasadzenia drzew w miejscach, w których szczególnie brakuje roślinności.

– 23 października posadziliśmy las wspólnie z Providentem – firmą, która doskonale rozumie, jak ważna jest ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu. Nasz las to 40 tys. drzew na Warmii, które wyprodukują 5600 kg tlenu w ciągu doby. To odpowiada zapotrzebowaniu ok. 20 tys. osób. Nowy las pochłonie niemal 30 ton CO2 rocznie – informuje Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org. – Cieszymy się, że przedstawiciele biznesu angażują się w działania naszej organizacji. Tylko współpracując razem i wspierając się wzajemnie, jesteśmy w stanie osiągnąć efekt skali i realnie wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce – dodaje.