Jest nas coraz więcej!

Jest nas coraz więcej!

Wspólnie z Dolnośląską Izbą Gospodarczą nasadziliśmy 150 krzewów na terenie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego. Praca była ciężka ale gdy widzimy efekty wiemy że było warto!
Bardzo się cieszymy!
Dziękujemy za wskazanie miejsca na mapie dotlenionych, gdzie powinno się zazielenić