Fortum we współpracy z Dotlenionymi posadziło 7251 drzew