Ekologia, edukacja, integracja: tak Dotlenieni tworzą nowe lasy we współpracy z sektorem biznesu

Ekologia, edukacja, integracja: tak Dotlenieni tworzą nowe lasy we współpracy z sektorem biznesu

W ubiegłym roku start-up społeczny Dotlenieni.org posadził na terenie całej Polski 122 938 drzew. We wspólne akcje sadzenia zaangażowanych było wiele firm, organizacji i wolontariuszy, którzy chcieli przyczynić się do zazielenienia kraju. Największą akcję udało się przeprowadzić na terenie Nadleśnictwa Wipsowo na Warmii. Dzięki współpracy z firmą Provident powstał tam nowy las liczący 40 000 drzew.

Zaangażowany biznes

Misją Dotlenionych jest angażowanie przedstawicieli sektora biznesu w działania proekologiczne i prospołeczne. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w bardzo szybkim tempie, zmienia się również rola przedsiębiorstw. Oczywiście w dalszym ciągu skupiają się one na produkcji lub świadczeniu usług, ale nowoczesne społeczeństwo coraz wnikliwiej przygląda się temu, jakie wartości reprezentuje dana firma i co niesie na swoich sztandarach.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu zyskuje w Polsce na popularności i powoli staje się standardem. Firmy coraz częściej angażują się w działania charytatywne, ekologiczne lub skierowane do osób niepełnosprawnych. Coraz częściej można się też spotkać z wolontariatem pracowniczym. Z jednej strony jest to oczywiście strategia zarządu danej firmy, który rozumie, że takie działania nie tylko przynoszą korzyść społeczeństwu, ale też pozytywnie wpływają na wizerunek przedsiębiorstwa i pomagają w budowaniu marki (co potwierdzają liczne badania). Z drugiej strony konsumenci i pracownicy zaczynają oczekiwać, że firma, w której pracują lub z której usług korzystają, będzie zainteresowana czymś więcej niż tylko potrzebą generowania zysków.

Ekologia

Doskonałym przykładem zaangażowania się biznesu w działania ekologiczne jest wspomniana wcześniej akcja sadzenia lasu, którą Provident zrealizował we współpracy z Dotlenionymi.

– 23 października ubiegłego roku posadziliśmy las wspólnie z Providentem – firmą, która doskonale rozumie, jak ważna jest ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu. Nasz las to 40 000 drzew na Warmii, które wyprodukują 5600 kg tlenu w ciągu doby. To odpowiada zapotrzebowaniu ok. 20 tys. osób. Nowy las pochłonie niemal 30 ton CO2 rocznie – informuje Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org. – Cieszymy się, że przedstawiciele biznesu angażują się w działania naszej organizacji. Tylko współpracując razem i wspierając się wzajemnie, jesteśmy w stanie osiągnąć efekt skali i realnie wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce – dodaje.

Ale w sadzenie nowego lasu na Warmii zaangażowanych było znacznie więcej instytucji. Pracownicy Nadleśnictwa Wipsowo przygotowali teren pod nasadzenia i zajęli się edukacją uczestników. Nie zawiodło też lokalne społeczeństwo, które zaangażowało się w rozpropagowane akcji i pomogło w jej przeprowadzeniu. Dotlenieni zaprosili do wspólnego sadzenia rodziny i zorganizowali szkolenia, zdając sobie sprawę, że integrowanie lokalnych mieszkańców z pracownikami firm i instytucji państwowych może przynieść tylko i wyłącznie korzyści.

Efekty akcji zrealizowanej na Warmii widać już gołym okiem. Minęło pół roku i sadzonki zamieniły się w małe drzewka, które z miesiąca na miesiąc stają się coraz dorodniejsze. A Nadleśnictwo Wipsowo w dalszym ciągu wzbogaca się o kolejne zielone tereny, bo Dotlenieni organizują kolejne akcje sadzenia we współpracy z innymi firmami.

Edukacja

Akcje sadzenia drzew mają jeszcze większy sens, gdy towarzyszą im działania edukacyjne. Za te odpowiedzialni są przede wszystkim pracownicy Nadleśnictwa. To oni przygotowują teren pod nasadzenia, ustalają odpowiednie terminy i wybierają gatunki, które najlepiej przyjmą się na danym terenie. To oni również przeprowadzają szkolenie i pokazują, w jaki sposób sadzić sadzonki. Wcielają się również w rolę eko-nauczycieli – tłumaczą, co zawdzięczamy drzewom, jakie cechy charakterystyczne mają poszczególne gatunki, pokazując przy tym życie całego lasu. O edukację dbają również nieustannie współpracujący z Dotlenionymi edukatorzy, którzy prowadzą rozmaite szkolenia, wykłady i warsztaty o charakterze ekologicznym.

Dzięki edukacji uczestnicy akcji sadzenia lasu wracają do domów nie tylko z poczuciem zrobienia czegoś dobrego dla siebie i innych, ale również – a może przede wszystkim – z wiedzą, którą mogą dzielić się z innymi. Inspirowanie innych do wspólnego działania to jedna z najważniejszych misji Dotlenionych.

Integracja

Połączenie działań proekologicznych z edukacją i integracją daje wspaniałe rezultaty. Tak właśnie skonstruowane są akcje realizowane przez Dotlenionych. Gdzie indziej pracownicy dużych korporacji, zajmujących się na co dzień poważnym biznesem, mogliby się spotkać z młodzieżą i ramie w ramie pracować przy sadzeniu lasu? Gdzie indziej mogliby usiąść po skończonej pracy i posłuchać wykładu na temat życia lasu, posilając się słodkościami przygotowanymi przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich? Takie rzeczy możliwe są tylko podczas dotlenionych wydarzeń.

Zachęcamy Was zatem do wspólnego działania – do sadzenia drzew i edukowania z zakresu ekologii. Angażujcie swoje firmy i inspirujcie innych. Wszyscy gramy przecież w jednej, zielonej drużynie.