Dbajmy o Ziemię: zielone wydarzenia realizowane z Energa SA

Dbajmy o Ziemię: zielone wydarzenia realizowane z Energa SA
Ekologia, edukacja, integracja – na tych trzech filarach opierają się akcje realizowane przez start-up społeczny Dotlenieni.org.
Wraz z naszym partnerem – Energa SA rozpoczynamy właśnie cykl wydarzeń pn. Dbajmy o Ziemię, który zawierał będzie właśnie te trzy aspekty. Beneficjentami tego projektu będą placówki oświatowe i publiczne. Przeprowadzone zostaną w nich akcje sadzenia drzew i krzewów, którym towarzyszyć będą wykłady i warsztaty o tematyce ekologicznej.
Celem projektu jest edukacja ekologiczna, integracja pracowników, pomoc lokalnej społeczności oraz tworzenie nowych zielonych przestrzeni.
Pierwsze akcje zostaną przeprowadzone już końcem listopada.
29 listopada będziemy gościć w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu, a 30 listopada w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Elblągu.
W miejscach tych posadzimy łącznie 25 drzew i 50 krzewów, przeprowadzimy również warsztaty z sadzenia skrzydłokwiatów w kokedamach, czyli wywodzących się z Japonii naturalnych doniczkach wykonanych z ziemi i mchu.
W projekt zaangażowani zostaną pracownicy Grupy Energa, którzy osobiście dokonają nasadzeń, zapraszając do wspólnej eko-zabawy podopiecznych i pracowników wspomnianych placówek.
Zachęcamy wszystkich do udziału w projekcie edukacyjnym „Planeta Energii” www.planetaenergii.pl. Tegoroczna tematyka dotyczy bioróżnorodności.

Zadanie jest wspierane przez ENERGA Grupa ORLEN w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju.