Bieg Dotlenieni Run 2022. Jedno drzewo posadzone za każdego uczestnika