Aktywne popołudnie!

Aktywne popołudnie!

Wspólnie z wolontariuszami z firmy HICRON zazieleniliśmy teren przy gimnazjum nr 30.

Przybyło 55 krzewów, które będą sprzyjać młodzieży w nauce i wypoczynku.

Jesteśmy bardzo dumni, widząc jak w krótkim czasie można zmienić teren i zjednoczyć ludzi!