O2xyDay

Jak dołączyć do Dotlenieni.org? Wszystko jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić swoją firmę do akcji, następnie wykupić dowolną ilość cegiełek, z których każda oznacza jedno nowe drzewo na terenie miasta. Gdy uzbieramy wystarczającą ilość zaprosimy wszystkich do wspólnego sadzenia. Spotkamy się razem aby zmienić otaczającą nas rzeczywistość i dotlenimy miasto. Spotkamy się   na O2xyDay.

Szczegóły wkrótce