Znajdź nas na facebooku

ikon_2

Chcemy… pracować, uczyć się, wychowywać dzieci, leczyć się, odpoczywać w miejscach, gdzie oddychamy przyjaznym dla nas powietrzem. Dlatego zazieleniamy nasze domy, szkoły, przedszkola, miejsca pracy, szpitale i wszystkie inne miejsca, gdzie brakuje roślin.

ikon_1

Chcemy… być bardziej kreatywni, produktywni, przyswajać szybciej wiedzę. Dlatego zamiast sztucznych pobudzaczy wybieramy prawidłowe oddychanie lepszym powietrzem.

ikon_3

Chcemy… aby biznes, instytucje publiczne i lokalne społeczności rozumiały wzajemnie swoje potrzeby i pomagali sobie. Dlatego tworzymy wspólną płaszczyznę, gdzie mogą się spotkać.

Dzięki idei Dotlenionych każdy z nas oraz firmy i instytucje mają wpływ na to, jak wygląda miasto i nasze najbliższe otoczenie.

Organizujemy nasadzenia nowych drzew i krzewów, które pozytywnie wpływają na jakość powietrza oraz przestrzeń w danym miejscu.

Wspierają nas: