Sprawdź gdzie we Wrocławiu w twojej okolicy możesz dotlenić miasto. Dotleń szpital, przedszkole, szkołę, dom pomocy, dom dziecka. Decyzja kogo chcesz wesprzeć i jak bardzo należy do Ciebie.

Wybierz rodzaj oraz ilość krzewów, które chciałbyś/-łabyś ufundować wybranej przez siebie placówce. Nie zapomnij o wyborze dodatkowych opcji, które są przygotowane specjalnie dla twojej firmy.

Chcesz upiększyć swoją okolicę? Waśnie szukamy miejsc do nasadzeń w 2018 roku! Kliknij poniżej a dowiesz się więcej.

Zaproponuj lokalizację!
1 2 3

Lokalizacje zasadzeń


  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.
  22.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.
  33.
  34.
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.
  40.
  41.
  42.
  43.
  44.
  45.
  46.
  47.
  48.
  49.
  50.
  51.
  52.
  53.
  54.
  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.
  65.
  66.
  67.
  68.
  69.
  70.
  71.
  72.
  73.
  74.
  75.
  76.
  77.
  78.
  79.
  80.
  81.
  82.
  83.