Znajdź nas na facebooku

infografika-beneficjenci
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, prosimy o zapoznanie się z regulaminem programu.

Jeśli chcesz zarejestrować placówkę oświatową, prosimy o podpisanie umowy.

Dane placówki

Pobierz -> Wydrukuj -> Podpisz -> Zeskanuj


Nazwa *
Rodzaj *

Umowa

Załącz 1. str. umowy:
Załącz 2. str. umowy:
Adres, pod którym odbywać się bedzie sadzenie:
Ulica *
Nr *
Kod poczt. *
Miejscowość *
Wojewodztwo *

Koordynator placówki

Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Powtórz e-mail *
Telefon 1 *
Telefon 2

Wybierz rośliny

Jeśli chcesz napisz uzasadnienie

Dlaczego to Twoja placówka powinna otrzymać rośliny

Regulamin

Akceptuję regulamin *
Wyrażam zgodę na udział osób trzecich
Masz pytania?
Zapraszam do kontaktu!


Anna Polan
e-mail: beneficjenci@dotlenieni.org
Wspierają nas: